Tröskning

Tröskning utföres med New Holland CR 9090.
35 fot.